Yücel Kültür Vakfı’nın 50 yılı aşan burs verme tecrübesi ve güvencesiyle hazırlanan bursverenler.org platformundan, eğitimi destekleyen bütün köklü vakıflara kolayca ulaşabilirsiniz.

Üç temel amacımız vardır:

  1. Eğitime kaynak yaratmak ve daha fazla gencimizin burs olanaklarından kolayca yararlanmasını sağlamak.
  2. Bireysel bağışçıların, burs veren sivil toplum kuruluşlarına bağış desteğini sağlayarak kurumları daha fazla burs verebilir hale getirmek.
  3. Daha fazla kurum ve kuruluşu burs veren kuruluş haline getirerek toplumda eğitime bağış bilincini yaygınlaştırmak.

Başvuru Kolaylığı: Başvuruları tek bir kanaldan yapmayı planladık. İlkokuldan eğitimin en son aşamasına kadar bir çok bilgimiz aslında değişmiyor. (TC kimlik numarası, anne baba adı, doğum yeri gibi) bir kez form dolduran öğrenci, takip eden senelerde de yeni burs kaynaklarına aynı form ile başvurabiliyor. Öğrencinin, büyüdükçe her an yeni başarılarını, puanlarını, sertifikalarını formuna eklemesi mümkün, böylece burs alma şansı ve yeni burslara başvurma şansı artıyor. Öğrencinin evrak peşinde koşmasına ve bunları kargo şirketleri ile burs veren kurumlara para ve zaman harcayarak ulaştırmasına gerek yok. Resmini çekerek veya tara/yükle yöntemiyle evraklarını bursverenler.org üzerinden kurumlara kolayca ulaştırabilir.

Kurumlarla Kolay İletişim: Öğrenci nereye başvuracağına karar veremiyorsa www.bursverenler.org burs veren kuruluşlar, başvuru tarihleri, kriterleri gibi bir çok
bilgiyi toplu halde gösterir, öğrenciye seçme kolaylığı sağlar. Öğrenci ve kurum; öğrenci hakkında yapılan değerlendirmeleri, mülakata çağırma, ek evrak isteme, geri bildirim gibi yazışmaları site üzerinden kolayca yapabilir. Böylece her şey web üzerinden takip edilebilir.

Öğrenci ilgili başvuru döneminde kurumdan burs alamazsa yine aynı kurumlara kolayca tekrar başvuru şansı sağlar. Bazı burs veren kurumlar dönemsel olarak başvuru kabul eder. bursverenler.org öğrenci adına süreci takip eder ve başvuru kabul süresinin açıldığı ilk gün kurumlara iletir. Böylece hiçbir başvuru süreci kaçırılmamış olur.

Kurumlara Bağışçı Temini: Bireysel bağışçılar toplu olarak www.bursverenler.org altında burs veren vakıf ve derneklerin, şartlarını, burs detaylarını inceleyip site üzerinden doğrudan o kuruma bağışta bulunma şansı yaratır. Bursa başvuranların kişisel bilgilerinin güvenliği nedeni ile bireysel bağışçıların doğrudan öğrencilere burs vermesi tarafımızdan engellenmiştir.

Bu Platformu Kimler Kullanabilir?

a. Yurt içi ve dışında burs arayan kişiler
b. Vakıflar, dernekler, burs veren kişi ve ticari markalar, eğitim kurumları, ticaret ve sanayi odaları ücretsiz olarak bu platformu kullanabilir.
 

Okutulan her çocuk Türkiye'nin gelecek umududur!

YKV Content:1411