Yabancı Dil Bursu Başvuru Tarihleri: 01 Temmuz- 12 Ağustos

Başvurular https://www.bursverenler.org/ sitesi üzerinden alınacaktır.

18 - 26 yaş arasındaki tüm gençler burs başvurusunda bulunabilir.

 

Başvuru yapan gençlerde aranacak nitelikler:

 

1. Öğrencinin başarılı olması

2. Vakıf senedinde belirtilen şartlara uyması ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin üniter yapısını hedef alan siyasi, dini, veya başkaca bölücü faaliyetler içinde yer almaması

3. Vakıftaki diğer gençlere ve ülkesine faydalı özelliklere sahip olması

4. Başka bir kuruluştan yabancı dil bursu almıyor olması

(KYK bursu almak dil bursuna başvuru yapmaya engel değildir. Başvuru yapılabilir)

5. Seviye tespit sınavına girmiş ve ilgili yabancı dil öğreten kuruluş ile mutabık kalmış olması

6. %60 oranında devam etmediği takdirde burs bedelini geri ödeyeceğine dair taahhütname vermesi.

 

Bir kere yabancı dil bursunu almaya hak kazanmış olan bursiyer eğitim aldığı dilde her seviyede belirlenen asgari başarı koşulunu sağlamak şartı ile devam etmek istediği seviyeye kadar devam edebilir. Ancak bursiyer hak kazandığı yabancı dili değiştiremez. Bu anlamda yabancı dil burslarımız yıllık veya bir seviyeye özgü değildir.

 

 

YKV Content:1385