Gelişime Adım Adım Programı 1. modül eğitimi olarak Proje Yazma Kampı kampını tamamladık. Bu programın 2. modülü olarak Proje Fonlarını Öğrenme Kampı ile birlikte sürece devam ediyoruz.

Amacı:

"Geleceğe Adım Adım Programı"nın temel amacı, katılımcılara belirli bir konuda bilgi ve beceri kazandırmak ve bu kazanımları kullanarak gelecekte karşılaşabilecekleri sorunlara çözüm üretebilmelerini sağlamaktır. Program, bireylerin kişisel ve profesyonel gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefler.

Hedefler:

1. Katılımcıların belirli bir konudaki temel kavramları anlamalarını sağlamak.

2. Pratik beceriler kazanarak teorik bilgiyi uygulayabilme yeteneğini geliştirmek.

3. Ekip çalışması, liderlik ve iletişim becerilerini artırmak.

4. Problem çözme ve karar verme yeteneklerini güçlendirmek.

5. Katılımcılara gelecekte karşılaşabilecekleri zorluklara karşı hazırlıklı olma konusunda güven sağlamak.

 

Katılımcıların Kazanımları 

Eğitimler online yapılacak olup, eğitime seçilen katılımcılara mail üzerinden dönüş yapılacaktır.

Eğitime tam katılım sağlayanlara katılım belgesi verilecektir.

Eğitim Mayıs - Haziran ayları arasında toplam da 6 hafta boyunca her pazar günü 19.30 -21.30 saatleri arasında çevrimiçi geçirilecektir.

 

Son başvuru: 9 Mayıs Perşembe - 18.00

Başvuru Linki: https://forms.gle/6Tedqd9LHzRzaMPa7

 

Programa katılım kriterleri

- 18 -30 yaş arası gençlere öncelik verilecektir.(Ancak her yaştan kişi başvurabilir)

- Bir proje fikrine ve proje taslağına sahip olmak

- Proje ekibi ile katılacak kişiler önceliklendirilecektir. (Ancak bireysel başvuru yapabilirsiniz.)

- Bütün şehirlerden katılıma açıktır.

 

Eğitim Programı

Mayıs - Haziran Ayı Proje Fonlarını Öğrenme Kampı

 

Hafta 1: Program Hakkında Bilgilendirme ve Tanıtma  -12 Mayıs Pazar / 19.30 - 21.30

Hafta 2: Kalkınma Proje Fonlarına Giriş ve Temel Kavramlar - 19 Mayıs Pazar / 19.30 - 21.30

Hafta 3 ve 4: Erasmus+ Projeleri Fonları ve Projeleri - 26 Mayıs Pazar / 19.30 - 21.30

Hafta 5: Konsolosluk Proje Fonları ve İlgili Projeler - 2 Haziran Pazar / 19.30 - 21.30

Hafta 6: Bakanlık Proje Fonları ve Projeleri - 9 Haziran Pazar / 19.30 - 21.30

 

 

YKV Content:1550