Sayın Öğrencimiz,

SMS ile cep telefonu doğrulama sistemlerinde yaşanan sıkıntı sebebiyle, başvurular pazartesi devam edecektir.

YKV Content:1300